top 31

Leerlingenraad

Op onze school hebben we een democratisch gekozen leerlingenraad. Aan het begin van ieder jaar houden we schoolverkiezingen die resulteren in een door de leerlingen gekozen leerlingenraad. Het jaarlijks teregkerende project dat ten grondslag ligt aan de gekozen leerlingenraad is onder de titel 'Aan jou de keus!' uitgegeven bij uitgeverij Schoolsupport
http://www.schoolsupport.nl/categorie.php?ArtikelID=188

Met dit project werden we in het schooljaar 2006-2007 samen met twee andere scholen genomineerd voor de Nationale Onderwijs Prijs van de provincie Zuid-Holland. De jury vond ons project in de categorie basisonderwijs het beste en zo wonnen we de eerste prijs in de provincie Zuid-Holland. We waren met deze eerste plaats automatisch genomineerd voor de landelijke onderwijsprijs, samen met de winnaars van de andere provincies. In de Beurs van Berlage te Amsterdam vond de prijsuitreiking plaats.

 
IMG 2285_Small
Klik op de foto voor een vergroting
De leerlingenraad bestaat uit 9 leerlingen. De aangepaste plannen voor de leerlingenraad kunt u binnenkort lezen via de volgende link:

actiepunten leerlingenraad 2016-2017

De zetels zijn dit jaar als volgt verdeeld:
 

Partij

Zetels

Leerlingen

Gr.

De gezonde toekomst

2

Jesper den Toom (wethouder)
Nikki Troost (wethouder)

8
8

Samen staan we sterk

1

Jan Kortleve

8

samen sterk

1

Emma-Linde v.d. Berg

LSD

1

Ivar van Wageningen

8

Vin

1

Steyn Trappenburg

8

V.I.S.

 1

Kai Voormolen

8

BVI

1

Vincent Boer

SVS

1/2 

Niels van Wijk

8

 Partij voor iedereen

 1/2

 Famke Voormolen  8

Dinsdag 4 april vergaderde de leerlingenraad in het gemeentehuis van Hoornaar.

Na een hartelijk welkom van wethouder Elizabeth van Leeuwen en een korte uitleg hoe de gemeenteraad vergadert in deze zaal, hielden we onze leerlingenraadsvergadering in aanwezigheid van alle leerlingen uit groep 6 tot en met 8.

Het eerste punt ging over de aanleg van een verkeersdrempel bij de van Brederodestraat ter hoogte van het zwembad. VIN (Steyn) had dit punt in zijn partijprogramma. Helaas bleek er niet genoeg draagkracht te zijn bij de andere partijen, maar wethouder van Leeuwen vond het wel een heel goed punt, want als het Noorderhuis er volgend jaar komt is het wel belangrijk dat er een veilige weg naar het zwembad en het Noorderhuis komt. In de gemeenteraad (verkeerscommissie) is er al aandacht voor dit punt.

Het tweede punt werd ingebracht door VIS (Kai). Deze partij stelt voor om het trapveld op te knappen. Hier bleek binnen de partijen meer draagvlak voor te zijn. Het voorstel werd unaniem aangenomen en voorzien van concrete tips. (voetbalkooi zodat de bal niet wegschiet, kunstgras zodat er ook in de natte maanden op gespeeld kan worden, misschien kan dit de voetbalplek worden voor de schoolpauzes omdat er op het nieuwe plein niet zoveel ruimte is om goed te kunnen voetballen). Het voorstel werd aangenomen, maar de uitvoering valt buiten de mogelijkheden van de leerlingenraad. Wethouder van Leeuwen gaf het advies om het voorstel van de leerlingenraad te bespreken in de dorpsberaad. Als het dorpsberaad dit ook een goed voorstel vindt, is de volgende stap om naar de gemeenteraad te gaan om te vragen of er geld voor dit plan beschikbaar is. Kai koos ervoor om partijgenoot Joran (houdt ook van voetbal en is een buurtbewoner van het trapveld) mee te vragen om dit voorstel samen te bespreken in het dorpsberaad.

Wethouder van Leeuwen gaf alle kinderen een rondleiding door het gemeentehuis.

Het was een ontzettend waardevolle middag. Mooi om te zien dat onze leerlingen mee denken over zaken van school, maar ook betrokken zijn bij ontwikkelingen in Noordeloos. Hier worden de politici van de toekomst gevormd!

 
IMG 2797  IMG 2800 IMG 2804 thumb IMG 2812 thumb IMG 2809
 

smdb slinger

bottom 31