top 27

Staan en gaan voor ...

Het onderwijs blijft in beweging. Zolang de maatschappij verandert en zich ontwikkelt, verandert en ontwikkelt zich ook het onderwijs. We proberen op school bij alle veranderingen en ontwikkelingen in te schatten waar er kansen liggen voor het verbeteren van ons onderwijs. Daar spelen we dan ook zo goed mogelijk op in. Onze school wil ook een innovatieve school zijn die vooruitlopend op ontwikkelingen met haar onderwijs anticipeert op de toekomst.
Onze kwaliteit brengen we in kaart met een systeem voor kwaliteitszorg. Op kwaliteitskaarten staat per onderwerp aangegeven wat onze doelen op dat gebied zijn. In een cyclus van tenminste vier jaar worden alle kwaliteitskaarten en daarmee alle onderwerpen gescreend en geƫvalueerd. Onderdelen die niet voldoende scoren worden in een jaarplan opgenomen. Ieder jaar worden er drie jaarplannen uitgevoerd. Op deze wijze bewaren en bewaken we systematisch wat goed is en verbeteren we systematisch wat zwak is.

Jaarplannen 2012-2013
De jaarplannen die we dit cursusjaar uitvoeren zijn ''Interne communicatie", 'Leerstofaanbod' en 'Zorg en Begeleiding'.

 

 

smdb slinger

bottom 27