top 27

Grondslag en identiteit

De School met de Bijbel te Noordeloos is een christelijke school die vanuit haar identiteit op grond van de Bijbel als Gods onfeilbaar woord gestalte geeft aan onderwijs en opvoeding.

Vanuit de grondslag van onze school komen we tot twee algemene doelstellingen in opvoeding en onderwijs:
A. Als christelijke school willen we een middel in Gods hand zijn om leerlingen heen te wijzen naar en te leiden tot Jezus Christus, die hen kan zalig maken. We sturen daarbij -voorzover het in ons vermogen ligt- onder andere door middel van bijbelvertellingen gericht aan op een ontmoeting tussen de drieënige God en de kinderen met als doel dat ze Hem liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf.

B. Als christelijke school willen we met elkaar (als team, ouders en externe betrokkenen) werken aan de optimale ontplooiing van de talenten van ieder kind door het geven van gevarieerd onderwijs op maat. Binnen ons onderwijssysteem geven we ruim aandacht aan zowel groepen kinderen als aan het individu. We beogen hiermee kinderen voor te bereiden op en toe te rusten voor een plaats in de maatschappij, waarin ze zelfstandig, verantwoordelijk en in samenwerking met ander(sdenkend)en een taak mogen verrichten.

Vanuit de grondslag en de daaruit voorkomende algemene doelen hebben we een motto geformuleerd , waarin onze visie op onderwijs en opvoeding in relatie tot onze kinderen kernachtig wordt omschreven en waarin tegelijk ons beeld van 'de ideale school' besloten ligt. Meer informatie over ons motto voortkomend uit onze visie is te vinden onder de link 'visie en motto'.    

 

 

smdb slinger

bottom 27